PLUSLine 1800 88 0000

PLUSLine 1800 88 0000

PLUSLine merupakan talian kecemasan (bebas tol) yang disediakan oleh PLUS untuk pengguna lebuh raya. Panggilan PLUSLine akan disambungkan terus kepada Pusat Kawalan Trafik PLUS di Subang. Melalui talian PLUSLine yang beroperasi 24-jam setiap hari ini, pengguna boleh mendapatkan maklumat trafik terkini, membuat laporan dan mendapatkan bantuan pasukan PLUSRonda.

Nombor talian kecemasan  
PLUSLine 1800-88-0000
AAM 1800-88-0808
Touch 'N Go 03 2714 8888

PLUSLine: 1-800-88-0000

Toll Rates

plusmiles