Toll Abbreviation - My

Kelas Kenderaan

Kelas Ikon Huraian
Kelas 1 Kelas 1 Kenderaan dengan 2 gandar dan 3 atau 4 roda kecuali teksi.
Kelas 2 Kelas 2 Kenderaan dengan 2 gandar dan 5 atau 6 roda kecuali bas.
Kelas 3 Kelas 3 Kenderaan dengan 3 gandar atau lebih.
Kelas 4 Kelas 4 Teksi
Kelas 5 Kelas 5 Bas

PLUSLine: 1-800-88-0000

Toll Rates

plusmiles