Perkhidmatan dan Kemudahan

Perkhidmatan dan Kemudahan

Semua lebuhraya PLUS dibina untuk mengutamakan keselamatan. Di semua tempat, anda pasti akan mendapat penglihatan yang jelas dan lorong yang luas untuk memandu lebih selamat. Bagi melengkapkan ini, PLUS menyediakan beberapa perkhidmatan dan kemudahan tambahan untuk membantu pengguna lebuhraya dan memastikan pelanggan menikmati perjalanan yang selesa dan menyenangkan sepanjang lebuhraya kami. Pemantauan operasi secara berterusan dijalankan bagi menyediakan perkhidmatan yang berkualiti untuk pelanggan kami.

Services Facilities Products

PLUSLine: 1-800-88-0000

Toll Rates

plusmiles